ÇALIŞTAYI BAŞARI İLE TAMAMLADIK

  • ORGANİK ELEKTRONİK ÇALIŞTAYI 2 BAŞARI İLE SONLANDIRILDI. KATILIMCILARA TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNARIZ

Organik Elektronik Çalıştayı – 2

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsü Fotonik Teknolojiler Grubu tarafından düzenlenen “Organik Elektronik Çalıştayı” 23 Kasım 2017 tarihinde TÜBİTAK UME’de gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili üniversite öğretim üyelerinin, lisansüstü öğrencilerin ve firmaların katıldığı çalıştayda, Metin Nil (VESTEL), İbrahim Susin (ARITEKS), Prof. Dr. Ali Çırpan (ODTÜ), Prof. Dr. Canan Varlıklı (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü), Prof.Dr. Ayşe Gül Gürek (Gebze Teknik Üniversitesi), Doç.Dr. Hakan Usta, Doç.Dr. Ceylan Zafer (Ege Üniversitesi), Sermet Koyuncu (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi) davetli konuşmacılar olarak yer aldı.

Konuşmacılar organik güneş hücreleri, organik ışık yayan diyotlar ve organik tranziztörler, perovskitler, sensör uygulamalarının yanısıra, konjüge polimer sentezi ve elektro-kromik cihazlar hakkındaki çalışmaları, elde ettikleri sonuçları ve gelinen en son gelişmeler konusunda katılımcıları bilgilendirdiler.

ORGANİK ELEKTRONİK ÇALIŞTAYINA HOŞ GELDİNİZ

 

Düzenleme komitesi adına sizleri 23 Kasım 2017 tarihinde TÜBİTAK MAM yerleşkesinde gerçekleştirilecek olan 2. Organik Elektronik Çalıştayı’na davet etmekten şeref duyarız.

Bu çalıştayı düzenlemekteki amacımız organik elektronik; organik fotovoltaik, organik LED’ler, organik sensörler, organik transistörler ve iletken polimerler gibi konularda çalışan araştırmacıları bir araya getirmek, bilgi alışverişi sağlamak ve ortak projeleri artırabilmektir. Ayrıca kamuoyunda gelişmekte olan inovatif bir konu olan organik elektroniklerin bilinebilirliğini sağlamaktır.

Çalıştayda davetli konuşmacılar ve poster sunumları için ayrı oturumlar olacaktır. Çalıştayın bitiminde ilk üçe giren posterlere ödülleri takdim edilecektir.

PROGRAM AKIŞI

09:00 – 09:10   Dr. İbrahim BEKAR    I   TÜBİTAK MAM BAŞKAN YARDIMCISI

09:10 – 09:20   Dr. Salih DABAK          l    TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü Müdür Yardımcısı

I. OTURUM 

Oturum Başkanı :  Doç. Dr. Hakan USTA

09:20 – 09:40  Prof.Dr. Ali ÇIRPAN   l ODTU GÜNAM

‘’Konjüge Kopolimerler ve Organik Güneş Pili Uygulamaları’’

09:40 – 10:00 Metin NİL                          l VESTEL

“Tüketici Elektroniği OLED Ekran Uygulaması”

10:00 – 10:20 Dr. İbrahim SUSİN          l ARITEKS

10:20 -11:00 Kahve Arası

II. OTURUM

Oturum Başkanı :  Doç. Dr. Emine TEKİN

11:00 -11:20  Prof. Dr. Canan VARLIKLI l İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir

‘’PEDOT-PSS:GO Kompozitlerinin Organik Güneş Hücresi ve Organik Işık Yayan Diyot Uygulamalarında Boşluk Aktarım Katmanı olarak Kullanımı’’

11:20 -11:40 Doç. Dr. Hakan USTA            l Abdullah Gül Üniversitesi , Kayseri

‘’Yüksek Performanslı Organik Optoelektronik Malzemeler için Moleküler    Mühendislik Yaklaşımları’’

11:40 -12:00 Dr. Murat AYDEMİR            I Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum

12:00 -13:30 Öğle Yemeği

III. OTURUM

Oturum Başkanı :  Prof. Dr. Ali ÇIRPAN

13:30 – 13:50  Prof.Dr Ayşe Gül GÜREK l Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli

’Fotovoltaik Teknolojiler için Asimetrik Ftalosiyaninler’’

13:50 – 14:10   Doç.Dr Ceylan ZAFER      l Ege Üniversitesi , İzmir

14:10 – 14:30  Dr. Betül CANIMKURBEYIAmasya Üniversitesi, Amasya

‘’Çözelti tabanlı hibrit dielektrik malzemelerin organik alan etkili transistörlere uygulanması’’

14:30 -15:00 Kahve Arası 

IV. OTURUM

Oturum Başkanı :  Prof. Dr. Ayşe Gül GÜREK

15:00 – 15:20 Doç. Dr. Sermet KOYUNCU   I  Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale

‘’Enerji Tasarrufu sağlayabilen akıllı cam teknolojisinde kullanılabilecek nötral basamakta renksiz/şeffaf konjuge polimerler’’

15:20 – 15:40 Dr. İpek ÖSKEN  I İstanbul Teknik Üniversitesi , İstanbul

“Ditiyenotiyofen – Fluoren Kopolimerlerinin OLED İncelemesi”

15:40 – 16:00 Rıfat KAÇAR     I   TÜBİTAK Malzeme Enstitüsü

‘’Evrik OLED Mimarisinde Verim Artışına Yönelik Nano-Kompozit Katman Uygulamaları’’

16:00 – 16:20 Poster Sunumu

16:20 – 16:40 Poster Ödüllerinin Verilmesi

Organik Elektronik Çalıştayı Program  ( İNDİR )